Fredag den 31 man 2013 invigs Sjöbos Europadirektkontor. Vill du närvara?

Anmäl dig då, hur du gör står i inbjudan.

Inbjudan till invigning av Europa Direkt SÖSK (3)-1

Publicerat i Ledåsa | Lämna en kommentar

Årsmöte 2012

Årsmöte i Eggelstad Byalag hålls den 22 mars 2012 och som vanligt i Tolånga skola.

Kallelse har skickats ut på mail tillsammans med dagordning och verksamhetsbeskrivning. Kallelsen kommer även att delas ut i brevlådorna. Om du bor i Eggelstad och inte nåtts av mail eller kallelse i brevlådan så tag kontakt med någon av åldermännen.

Protokollet kan ses här.

Publicerat i Ledåsa | Lämna en kommentar

Dags för Årsmöte!

Årsmöte i Eggelstad Byalag hålls den 17 mars 2011.

Du som bor i Byalaget, håll utkik i brevlådan eller mailkorgen för mera info.

Publicerat i Ledåsa | Lämna en kommentar