Järnvägen

När järnvägen kom så förändrades många bygder. Man åkte till ”stationen” för att handla och för Eggelstad så var ”Stationen” antingen Lövestad eller Sjöbo.

Till Lövestad åkte man bla för att Mejeriet låg där och man fick hämta sina mjölkapengar den 15:e varje månad. Idag är det Toffelmakeri i det hus där Mejeriet låg i Lövestad.

Även Poststation och Systembolag fanns i Lövestad och man åkte dit med hästskjuts eller så cyklade man. Cykeln kom i mer allmänt bruk i början av 1900-talet och man kan se på gamla kort att man gärna fotograferade sig ihop med sin cykel.