Milstolpar

Eggelstad belysningsförening
Den 9 februari 1951 bildades Eggelstad Belysningsförening och gatubelysningen kom till byn. Samtidigt kom även traditionen med julgran.

Enligt protokoll från belysningsföreningens sammanträde 1954 beslutades att 2 granar skulle bekostas av föreningen. Stämman ställde sig välvilliga men föreslog att ytterligare en gran skulle uppföras i den östra delen. Om byastämman inte bekostar denna bekostar belysningsföreningen denna som även bidrog med belysning till alla granar.

1956 beslöt belysningsföreningen att fasta uttag skulle monteras till granarna.

2010 flyttade belysningen genom byn från den södra sidan till den norra sidan.

 

Brandspruta
År 1915 beslutades att byn skulle inköpa en brandspruta och spruthus som skall placeras vid Gamla Skolhuset utmed byvägen. 1926 flyttades spruthuset till Olof Perssons mark mellan Gamla och Nya Skolhuset höger om bygatan.

1951 ansåg byamännen att sprutan var överflödig, när det fanns en brandkår i både Tolånga och Klasaröd. Både spruthus och spruta såldes till dåvarande ägare Nils Persson för 100kr.