Pegelstation

1974 byggde SMHI en pegelstation på Eggelstad 9:2, Annelund i Tol¨ångaåns vattendrag för mätning av vattenståndet. Det finns ca 3000-4000 pegelstationer i Sverige.

Byggnationen består av ett PVCrör från ånsa botten till en brunn inne i stationen, där en skrivare ritar ett diagram över tid, dag och vattenstånd och det avläses var 4:e vecka. Uppgifterna (tex vattenuttag ur ån) lämnas sedan till olika myndigheter – Vägverket, Statens Naturvårdsverk mfl.

Normal avrinning är 1200l/sek, vid torka kan det gå ner till 75l/sek.