Vägens dragning

Bygdevägen börjar vid Pålstorp och går genom Tjurolan, Eggelstad by och senare blev det ny väg till Lövestad. På 1930-talet övertog Vägverket underhållet för en del av vägarna.

1925-1926 Togs beslut om att ändra vägens sträckning till Lövestad om att gå norr om Ledåsa istället för söder om Ledåsa.
1947-1950 Byggdes vägen till Norra Eggelstad över Annelund
1958 Trafikförbud över Aggavadsbron
1961 Revs Aggavadsbron