Gårdarna

Eggelstad by delas idag upp i fyra delar – Södra, Norra, Östra och Mellersta.  Gårdarna i södra, norra och östra Eggelstad flyttades dit från mellersta Eggelstad i samband med enskiftet.

Det finns kartor som visar hur förhållandena såg ut i Eggelstad på senare delen av 1700-talet, men byn har antagligen sett ungefär likadan ut på 1500-talet. Grundplanen är av gammalt datum.

Antalet gårdar samt gårdarnas inbördes belägenhet och ungefärliga storlek har i stort sett blivit oförändrade enligt de skattelängder som finns från 1500- och 1600-talet.

1828 skiftas byn och landsbydgen förändras. Byn var den naturliga samhällsenheten i mer än 1000 år. Där klarades det mesta av från sådd till skäärd, slakt, tillverkning av skor, kläder och redskap. De varor man saknade, tex salt, metaller och finare tyger bytte man till sig eller köpte på marknaden eller av kringvandrande handelsmän.

I byarna hade bönderna ända sedan medeltiden haft jorden uppdelad så att var och en ägde bitar av både bra och dålig jord. Genom arv blev jorden mer och mer uppdelad i allt mindre bitar. Det blev nödvändigt att skifta jorden.

Den 25 juli 1825 hölls det första sammanträdet på initiativ av Kvartersmästare Broms för att verkställa ett skifte. Ägaren till nr15, Ola Håkansson, anmälde då att hans mark var till enskifte otjänlig och trodde att enskifte var omöjligt. Lantmätaren frågade då samtliga om önskan om enskifte , varpå otydliga svar hördes. Delägarna i byalaget sa att de inte begärt enskifte och att de ville vara befriade tills dess de blev sinnade själva. Lantmätaren anförde att först skulle kartan collationeras coh eventuella fel rättas till innan delning kunde ske. Efter många sammanträden under åren 1826-1827 var delningen så klar den 5 januari 1828. Då hade det varit sammanträden den 19, 20, 21, 22, 27, 28 och 29 december – för att bli klara till den 5 januari 1828.

Gårdarna i Eggelstad By

Gårdarna i Norra Eggelstad

Gårdarna i Östra Eggelstad

Gårdarna i Södra Eggelstad

Skolan