Gårdarna i Södra Eggelstad

Beskrivning av gårdarna i Södra Eggelstad

Eggelstad 16:1