Eggelstad 16:1

Eggelstad 16:1 - gårdsplan västervy

Gårdsplan med stall, boningshus och den gamla logen

Eggelstad 16:1 har gatuadress  Lilla Eggelstadsvägen 106. Av gamla kartor framgår att fastigheten en gång i tiden varit fyrlängad men idag finns bara tre längor bevarade.

Eggelstad 16:1 söderifrån

Gården med boningshus och höngård sedd söderifrån

 

Eggelstad 16:1 österifrån

Från öster ser man det gamla bykhuset på loglängan och boningshuset

 

Nedan en bild på gården som den såg ut 1985.

Gården som den såg ut efter avstyckningen från 16:9 1985