Skolan

Även Eggelstad har haft skola och såhär berättar Sven Nilsson:

I Sverige skolreform som kom 1842 beslutades att minst en skola skulle finnas i varje socken. Eggelstad tycks ha varit bra med sin tid, ty min farfar född här i Eggelstad 1840 kunde både läsa och skriva.
Den första byggnaden som vi känner till är den här byggnaden som vi ser här vid vägkorset.  Såvitt vi vet var lärare Kjellman och efter honom Norborg de första lärarna i denna skola.
Den 19/11 1894 beslöts att på en nyförvärvad tomt, uppföra en skolbyggnad innehållande en folkskola för 50 barn, en småskola för 30 barn, omklädningsrum för bägge salarna, samt bostad för läraren med 3 rum, skafferi, kök, garderob och källare, samt liknande bostad för lärarinnan. Vidare skulle uppföras på tomten ekonomibyggnad med hemlighus, plats för förvaring av skolans bränsle samt svinhus. Enligt skolrådets budget för skolan uppgick kostnaden till 4598kr och 98 öre och då skulle 1361kr 96 öre uttaxeras på socknens fyrkar (fyrkar- skatte och rösträttsenhet = en landskommun före 1909)
Den nya skolan togs i bruk 1897. År 1922 tillträdde  lärare Boman, då endast 22 år gammal. Den först kända småskollärarinnan i Eggelstad var Ester Borg och efter henne allas vår Anna-Stina.
Under åren infördes också mellanskola, där en fröken Svensson och senare en fröken Haker regerade tills Maja Andersson kom och sen blev den sista mellanskolläraren.
Många av oss minns säkert också vår fortsättningsskola för pojkar, då flickorna förpassades till Föreningshuset för kunskap om kökets mysterium.
Själv började jag skolan här 1933 som ensam pojke bland 10 töser, också detta en liten skolhistoria.
Skolan nedlades 1959 och var sedan militärförråd i ungefär 25 år.

Protokoll 1869 skolrådsnämnd Eggelstad skola
Tillsätta skollärare i Eggelstad, följande sökande:
1. F.d. skollärarinna Grönvall i Vanstad
2. Skollärare Anders Lundberg
3. Skollärare Jöns Rosenkvist, Åsum (fick sedemera tjänsten)
4. Anderberg i Attarp
5. Petter Olof Olfsson i Höjhult
6. Sven Lovén i TRanås
7. Per Persson, Maglehem
8. A.Persson, Hörröd
9. Jöns Nilsson, Lund
10. J. Wisslander i Hörr
11. John Reslow i Maglehem
12. Jungfru Johanna Rydén, Åkarp
13. Anna Österholm, S Rörum
1874 fanns 50 barn närvarande vid examen i juni i Eggelstad skola.
1874 Inköp av 10 skolböcker av läsebok för folkskolan samt 6 exemplar av geografi av Hägerman samt 6 dito av svensk historia Hägerman.

Protokoll 25/4 1876 Tolånga skolrådssammanträde
A.Larsson anställs som lärare med 7 månaders ömsesidig uppsägningstid.

12/5 1876
Fanns 86 barn större, mindre barn som erhöll undervisning. Folkskoleinpektör gör framställan till Tolånga skolråd om att Eggelstad småskola skulle bli folkskola. Denna framställan avslogs av skolrådets pluralitet.

Protokoll 1881
Gick barnen i skolan under följande tider:
Äldre barn 1/11-22/12 och 7/1-15/4
Små skola 1/5-1/9 och 15/9-15/10

1890
Skolrådet ansåg att Eggelstad skola bör omvandlas till folkskola.

24/6 1893
Beslutades enades skolrådet sig om att inrätta folkskola i Eggelstad i samråd med skolinpektören.

Protokoll 30/1 1894 Tolånga skolrådsssammanträde
1 april 1894 vikarietjänst i Eggelstad folkskola Carl-Magnus Gustavsson, Norrborg mot en lön 500kr. 8 månaders undervisning, fri bostad, vedbrand och ersättningar i penningar för kofoder enligt lag. Kofoder och vedbrand uppskattas till ett värde av 65-75kr.

Protokoll 10/12 1894 Tolånga skolrådssammanträde
Anders Nilsson erbjuder att i Eggelstad by upplåta ett tunnland jord utmed vägen för byggande av skola. Detta i utbyte mot gamla skolan och 100 riksdaler.

Protokoll 1896 Tolånga skolrådssammanträde
Planerat skolbygge klart. Ny skolbyggnad innehållande en folkskolesal för omkring 50 barn, en småskolesal för omkring 30 barn samt omklädningsrum för båda salarna.
Bostad för folkskollärare med tre rum, skafferi, kök, garderob, källare samt bostad för småskolelärarinna med två rum, kök, skafferi, garderob. Vidare uppfördes i frågavarande skoltomt ekonomibyggnad innehållande hemlighus för båda skolorna, plats för förvaring av bränsleförråd samt svinhus.

Nya skolan invigdes 30 september 1896.

1903 Lön för småskollärarinna i Näsby 300kr/året ink fri bostad och eldning.

Protokoll 1911 16/10 Tolånga skolrådssammanträde
Nils Adolf Berhard Boman anställs osm ordinarie lärare i Eggelstad folkskola

 

Lärare i Eggelstad skola
Småskolan
Ester Berg -1916
Anna-Stina Persson (1895-1984) ht 1918-vt1955
var sedan verksam i Lövestad skola fram till pensioneringen 1960
Ht 1955-Vt1956 – skolan stängd
Ht1956-Vt1957 Siv Nordin
Ht1957-Ht1958 Barbro Alm
Vt 1959 Gunvor Nilsson
Ht 1959 Skolan stängs

Mellanskolan
Fröken Svensson 1899-1944
Fröken Haker
Maja Andersson

Storskolan
Nils Boman 1911-1953
Lars Lundblad ht 1953-vt1954
Andreas Stahl ht1954-vt1955
Brita Jönsson ht1955-vt1956 (Brita delade lägenhet med sin mor)
Anni Håkansson ht1956-vt1958 (vikarierar för Brita)
vt 1959 fanns en storskolan