Protokoll från möten med andra Byalag

Byalagen i Sjöbo Kommun har träffar för att diskutera gemensamma frågor för att därmed kunna bli starkare i sin argumentering gentemot kommunen. Protokoll från dessa möten finns nedan.

Byalagsmöte 20140611

Byalagsmöte 20140625